فصل سوم کتاب علوم نهم

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 30
بنام خدا فصل سوم کتاب علوم نهم اهداف پیامد محور :
با چرخه های طبيعی از جمله چرخه کربن، نفت خام و ترکيب های آن آشنا می شوند و با تجزيه و
تحليل مفاهيم مربوط، راههايی برای بهبود زندگی و اصلاح سبک زندگی ارائه می دهند. به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فصل در یک نگاه بررسی چرخه های طبيعی و نقش آن ها در کنترل پديده های طبيعی و ايجاد توازن درکره زمین
بررسی چرخه کربن
جداسازی ترکيبات نفت و استفاده از آن ها
تغيير در ترکيب های نفت خام و ساختن مواد مورد نياز
بررسی اثرات استفاده از نفت، چالش ها و مشکلات ايجاد شده و یافتن راه حل ها
اهداف فصل از دانش آموزان انتظار می رود در پایان فصل بتوانند :
۱-با چرخه های طبيعی و نقش آن ها در ايجاد توازن در کره زمين آشنا شوند.
۲-بتوانند چرخه های کربن را توضيح دهند.
۳-ه اهميت نفت خام در زندگی پی ببرند.
۴-مدل اتمی بور را برای عنصر های از عدد اتمی ۱ تا ۱۸ بنویسند.
۵-با برج تقطير آشنا شوند و بتوانند چگونگی کارکرد آن را شرح دهند.
۶-به اين نگرش برسند که نفت خام تاثير مثبت و فراوانی در زندگی انسان داشته است.
۷-با واکنش پليمری شدن اتن آشنا شوند
۸-به اهميت واکنش های پليمری شدن پی ببرند.
۹-به اين نگرش دست يابند که علوم تجربی می تواند نقش مثبتی در حل مشکلات و چالش های انسان داشته باشد
. آفریدگار دانا و مهربان همهٔ مواد مورد نیاز برای بقای جانداران؛ به ویژه انسان را در کرهٔ زمین به امانت
گذاشته است. این امانت برای همهٔ جانداران و نسل های بشر است، اما انسا نها با مصرف بی رویه و
غیرمنطقی منابع، سبب برهم خوردن چرخه های طبیعی شده اند؛ به طوری که با اندکی تأمل درم ییابیم
که زمین با زبانِ حال خود این گونه در گوش ما نجوا می کند
شما انسان ها دوستی با زمین را فراموش کرده اید و با روش هایی که در پیش گرفته اید و با کارهایی که انجام م دهید، زیبایی های طبیعت را از بین می برید
اینک شایسته است به روش های زندگی خود با دقت بیندیشیم و به دنبال راه های بهتری برای . زندگی کردن باشیم تا بلکه همه چیز به روال طبیعی خود برگردد و شرایط برای بقای جانداران و انسان
مهیا شود. یکی از عوامل مؤثر بر چرخه های طبیعی مصرف سوخت های فسیلی است. در این فصل
به بررسی تأثیرات این سوخت بر زندگی روزمره می پردازیم. چرخه :مجموعه اي از تغييرها است كه هيچ گاه به پايان نمي رسد و بارها و بارها تكرار مي شود انواع چرخه هاي طبيعي: چرخه آب، چرخه نيتروژن، چرخه كربن و ...
ادامه حيات جانداران به رعايت توازن در چرخه هاي طبيعي بستگي دارد.
يكي از عوامل موثربر چرخه هاي طبيعي، مصرف سوختها فسيلي است.
به زغال سنگ، نفت خام و گاز طبيعي، سوختهاي فسيلي مي گويند
. مولكولهايي كه ساختمان موجودات زنده را تشكيل مي دهند، بر اساس عنصر كربن بنا نهاده شده اند.
از نظر فرا...